Making Of “Vivint Vilafranca”

* * *  Making Of “VIVINT VILAFRANCA”, com es va dur a terme la Exposició fotogràfica de Carlaina Fahle del 15 de setembre al 29 d’octubre del 2017 en la Capella Sant Joan de Vilafranca del Penedès, Catalunya. 

VIVINT VILAFRANCA ès un treball fotogràfic amb imatges que reflecteixen la vida quotidiana dels vilafranquins. Mostra des del punt de vista personal l’activitat d’una vila activa i atractiva on destaquen els carrers, les places i els detalls arquitectònics més emblemàtics. Al mateix temps recull en les seves imatges la tradició popular, els seus costums, el lleure, la cultura del vi i el seu entorn paisatgístic privilegiat. Un passeig visual en el qual els ciutadans es poden identificar amb la vida i el ritme de la seva ciutat i que s’endisa en la bellesa de les coses a través dels colors, el blanc i negre i la llum de les seves fotografies.


Amb motiu del 1r aniversari que va tenir lloc la meva exposició fotogràfica “Vivint Vilafranca”, tinc el plaer de publicar el vídeo de com es va realitzar està exposició i com va néixer la seva idea … “Making Of Vivint Vilafranca” realitzat amb la col·laboració de Lluís Garcés.

 * * * Making Of “VIVINT VILAFRANCA” como se llevó a cabo la Exposición fotográfica de Carlaina Fahle
del 15 de septiembre al 29 de octubre del 2017 en la Capella Sant Joan de Vilafranca del Penedès; Catalunya. 

VIVINT VILAFRANCA es un trabajo fotográfico con imágenes que reflejan la vida cotidiana de los vilafranquinos. Muestra desde el punto de vista personal la actividad de una ciudad activa y atractiva donde destacan las calles, las plazas y los detalles arquitectónicos más emblemáticos. Al mismo tiempo recoge en sus imágenes la tradición popular, sus costumbres, el ocio, la cultura del vino y su entorno paisajístico privilegiado. Un paseo visual en el que los ciudadanos se pueden identificar con la vida y el ritmo de su ciudad y que se adentra en la belleza de las cosas a través de los colores, el blanco y negro y la luz de sus fotografías.

 

Con motivo del 1º aniversario que tuvo lugar mi exposición fotográfica “Vivint Vilafranca”, tengo el placer de publicar el video de cómo se realizó está exposición y cómo nació su idea… “Making Of Vivint Vilafranca” realizado con la colaboración de Lluís Garcés.* * * Making Of “VIVINT VILAFRANCA”, Photographic Exhibition of Carlaina Fahle
from September 15 to October 29, 2017 at the Capella Sant Joan in Vilafranca del Penedès, Catalonia. 

VIVINT VILAFRANCA is a photographic work with images that reflect the daily life of the Vilafranquins. It shows from the personal point of view the activity of an active and attractive town where the streets, squares and the most emblematic architectural details stand out. At the same time, it picks up in her images the popular tradition, his customs, the leisure, the culture of the wine and his privileged landscaping surroundings. A visual walk in which citizens can identify themselves with the life and the rhythm of their city and goes into the beauty of things through the colors, black and white and the light of their photographs. 


On the occasion of the 1st anniversary of my photo exhibition “Vivint Vilafranca”, I have the pleasure of publishing the video of how this exhibition was made and how his idea was born … “Making Of Vivint Vilafranca” realized with the collaboration of Lluís Garcés.

Using Format